MC tại Đài Truyền Hình TPHCM
Thạc sĩ kinh tế - Giảng Viên tại Trường Đại Học Ngoại Thương
Én Vàng Người Dẫn Chương Trình 2010
Người đẹp xứ dừa 2010

Facebook