Ảo

Ngày đăng: 03:12 PM 19/11/2016 - Lượt xem: 708

Hì, nhiều khi cùng lúc có nhiều thứ ngổn ngang cần làm, cần thu xếp mừ không biết làm gì trước luôn. Muốn hoàn tất mọi thứ để an tâm vác cặp đi học mà sao cứ thêm điều để làm. Nghỉ học đàn tối nay để có thêm thời gian làm việc mừ giờ ngồi không nhìn màn hình máy tính cả tiếng chưa làm gì cả. Kiểu như hổm rày bị quá sức nên sự thông minh cơ bản cũng bị đóng băng.
"Thí dụ bi giờ bỏ hết đi. Rồi giống bạn trong hình, thong dong đi chơi vậy. Được hông nhỉ?"
Lâu lâu đưa ra cái thí dụ ảo chút vậy thôi rồi bay về thực tại

Facebook